Komunikaty

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 27.02.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLI sesję Rady, która odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dni 29.12.2017 r.,15.01.2018 r.
2. Ocena skutków przyjęcia uchwały antysmogowej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego dla
Gminy Mirsk:
a) wystąpienie Burmistrza,
b) dyskusja,
c) podjęcie ewentualnych wniosków.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15.01.2018 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk,
2) zmian budżetu na 2018rok,
3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mirsk,
4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mirsk,
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Mirsk po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Mirsk po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Mirsk po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,
8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,
9) przyjęcia zaktualizowanej „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Grudza”,
10) w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rębiszów”,
11) w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „ Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Giebułtów”.
4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.
6. Sprawy różne.
7. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.02.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Miluta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Paszko
Ilość wyświetleń: 140
19 lutego 2018 12:37 Małgorzata Paszko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::