Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Odbudowa zniszczonego mostu pod drogą leśną w obrębie ewidencyjnym Izera, gmina Mirsk” na działkach nr 257/1, 258/2.


PP.6733.9.2017.10                                                                                 Mirsk, dnia 09.02.2018 r.


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)


z a w i a d a m i a m,

że w dniu 08.02.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Odbudowa zniszczonego mostu pod drogą leśną w obrębie ewidencyjnym Izera, gmina Mirsk” na działkach nr 257/1, 258/2.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl, umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Świeradów.


                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                       Miasta i Gminy Mirsk


                                                                                                       /-/ Andrzej JasińskiOtrzymują:
1. Pan Wiesław Wydra.
2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świeradów.
3. A/a.

Do publicznej wiadomości:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl,
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk,
3. Tablica ogłoszeń Nadleśnictwa Świeradów.


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.02.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Fabijańczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2018 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 128
12 lutego 2018 13:10 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [pp67339201710.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2018 13:08 Radosław Kuźniar - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2018 13:08 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::