Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 1/2017 z dnia 28.04.2017 r. w zakresie numeru działki (w wyniku podziału działki nr 174/4 na działki 174/8 i 174/9, obręb Krobica, gmina Mirsk) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy.”PP.6733.2.2017.19                                                                                 Mirsk, dnia 05.03.2018 r.


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)  oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 1257 ze zm.)


z a w i a d a m i a m,

że w dniu 28.02.2018 r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji nr 1/2017 z dnia 28.04.2017 r. w zakresie numeru działki (w wyniku podziału działki nr 174/4 na działki 174/8 i 174/9, obręb Krobica, gmina Mirsk) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy.”

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl, umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz sołectwa Krobica.


                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                       /-/ Andrzej Jasiński
Otrzymują:
1. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem pozostającym w aktach sprawy,
2. a/a

Do publicznej wiadomości:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl,
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk,
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Krobica.


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.03.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Fabijańczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2018 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 152
05 marca 2018 11:47 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [pp67332201719.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2018 11:46 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::