Przetargi

ZGKiM Mirsk - remonty dachów i elewacji - 1. Wspólnota Mieszkaniowa w Giebułtowie bl 6 , 2. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 12.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

ogłasza przetarg ofertowy  

Działając w imieniu  n/w Wspólnot Mieszkaniowych zapraszamy do składania ofert  na  wykonanie następujących remontów:             
    

1. Wspólnota Mieszkaniowa  w Giebułtowie bl 6  zleci wykonanie  remontu dachu  papowego  wraz z pracami dodatkowymi.

2. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 12 w Mirsku zleci wykonanie  remontu  dachu  oraz elewacji wraz z pracami dodatkowymi.  
 

Siedziba wspólnot (adres do korespondencji) ZGKiM ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk, tel. 75 78 34 252

Materiały dotyczące zakresu robót, technologi wykonawstwa,  wzoru oferty itp. są  dostępne w biurze administratora w/w wspólnot mieszkaniowych - ZGKiM  ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk w godzinach od 7.00 do 14.00.

Zaleca się dokonanie wizji  lokalnej przed złożeniem oferty.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami oraz udzielania wszelkich wyjaśnień jest Jan Wiśniewski, tel. 75 78 34 252.

Ofertę wraz z załącznikami (wzór do pobrania) należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, która powinna być opieczętowana w terminie do dnia 12.02.2018 r. listem poleconym lub w siedzibie wspólnoty ZGKiM w Mirsku ul. Mickiewicza 38 z dopiskiem "Oferta na remont".

Otwarcie ofert nastąpi bez udziału  oferentów na zebraniu Wspólnot Mieszkaniowych,  które  wyłonią wykonawców prac.

Przedmiot zamówienia nie podlega postępowaniu w ramach zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji warunków realizacji i ceny  przedmiotu zamówienia  z wybranymi oferentami.

2. Ograniczenia lub rozszerzenia  zakresu prac.

3. Zmiany warunków wykonania przedmiotu zamówienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyn.

                                                                                

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.02.2018r.
Dokument wytworzony przez: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jan Wiśniewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2018 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 368
02 lutego 2018 10:46 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::