Przetargi

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na zadanie pn.Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017]

Znak sprawy: IRI.271.04.2018.04                                                                                       Mirsk, dnia: 20.06.2018r.

 

Protokół otwarcia i wyboru ofert

w procedurze badania rynku dla zamówienia poniżej 30.000 euro.

 

1. Nazwa zamówienia:  „Przebudowa  pokrycia  dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017]”

2. Nazwa Zamawiającego realizującego zamówienie: GMINA MIRSK

3. Przedmiot zamówienia: usługa

4. Szacunkowa wartość zamówienia: 

  Szacunkowa wartość zamówienia: 

Wartość netto robót  wynosi 14.865,74 PLN

Wartość zamówienia w przeliczeniu na euro wynosi: 3447,77 euro netto.

Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477) 1 EURO =4,3117 zł

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w kwietniu 2018r. w oparciu o kosztorys inwestorski.

5. Forma i sposób upublicznienia informacji o zamówieniu: tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy   Mirsk, strona internetowa www.mirsk.pl w BIP.

6. Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

Nazwa oferenta i adres

 

Cena oferty

w zł brutto

Kryterium 100% cena

Podsumowanie

Liczba pkt w kryterium

1

Zakład Handlowo-Usługowy Fortissimus Arkadiusz Leśniański, 59-630 Mirsk,  ul. Fabryczna 16

20.758,33                   

100

Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w procedurze zapytania ofertowego, uzyskała  100pkt

7. Za najkorzystniejszą uznano ofertę  złożoną przez:

    Zakład Handlowo-Usługowy Fortissimus Arkadiusz Leśniański, 59-630 Mirsk,  ul. Fabryczna 16

8. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

W przeprowadzonej procedurze zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta.  Spełniła ona spełniła wymogi określone w procedurze.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.06.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. remontów i inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Pachciarek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2018 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Pachciarek
Ilość wyświetleń: 200
21 czerwca 2018 12:10 Ewa Pachciarek - Dodanie załącznika [protokol.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 13:35 Ewa Pachciarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::