Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 4/2017 z dnia 30.06.2017 r. w zakresie zmiany zapisu dot. szerokości elewacji frontowej budynku na działce nr 447, obręb Orłowice o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku zaplecza sportowego”.

 

                                                                                                          Mirsk, dnia 13.04.2018 r.

PP.6733.6.2017
PP.6733.1.2018.5OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)


z a w i a d a m i a m,

że w dniu 11.04.2018 r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji nr 4/2017 z dnia 30.06.2017 r. w zakresie zmiany zapisu dot. szerokości elewacji frontowej budynku na działce nr 447, obręb Orłowice o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku zaplecza sportowego”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl, umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz sołectwa Orłowice.


                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                    /-/ Andrzej Jasiński


Otrzymują:
1. Pan Tadeusz Serdakowski.
2. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem pozostającym w aktach sprawy.
3. A/a.


Do publicznej wiadomości:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Orłowice.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.04.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Fabijańczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2018 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 87
13 kwietnia 2018 11:15 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [pp673362017_pp6733120185.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2018 11:15 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::