Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybory uzupełniające na ławników.

Wybory uzupełniające na ławników. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuję, że na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim. W związku z powyższym Rada Miejska Gminy Mirsk wybierać będzie 1 ławnika do Sądu...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mirsk na lata 2010 -2017”.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) informuję o odstąpieniu...

Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Lwówku Śląskim w sprawie oceny jakości wody z wodociągów sieciowych w Gminie Mirsk za III kwartał 2011 roku.

Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Lwówku Śląskim w sprawie oceny jakości wody z wodociągów sieciowych w Gminie Mirsk za III kwartał 2011 roku. Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61...

Komunikat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku w sprawie dodatkową pomoc.

Komunikat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku Do końca października 2011 r. osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, które chcą dostać dodatkową pomoc w wysokości 100 zł miesięcznie, muszą złożyć wniosek o jej przyznanie. Wnioski przesłane będą do osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne lub...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::