Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirsk na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021".

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirsk na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust....

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2015 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2015 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności. I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację. 1....

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Mirsk w wyborach do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Mirsk w wyborach do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na...

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirsku z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w gminie Mirsk, ogłoszonego w dniu 11 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 125/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2014 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w gminie Mirsk, ogłoszonego w dniu 11 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 125/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2014 r. w zakresie kultury...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::