Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności. I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych...

Komunikat.

UWAGA! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia i ciągłe informowanie przedsiębiorców, iż wszelkie...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA WNIOSEK TAURON DYSTRYBUCJA S.A., ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE, UL. BOGUSŁAWSKIEGO 32, 58-500 JELENIA GÓRA W IMIENIU, KTÓREJ DZIAŁA PEŁNOMOCNIK: PAN JERZY NAPIERAŁA, BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE, ENERGOTELPROJEKT SP. Z O.O., UL. GRONOSTAJOWA 9, 61-065 POZNAŃ, W SPRAWIE ZMIANY OSTATECZNEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 7/2016 Z DNIA 09.06.2016 R. WYDANEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA

Mirsk, dnia 15.09.2016 r. PP.6733.5.2016.14 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::