Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych.

Gmina Mirsk informuje, iż w prowadzonym postepowaniu zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych wybrano nastepujące oferty: Część I - materiały biurowe: INTERHURT Sp. z o.o., ul. Podwale 15, 59-900 Zgorzelec za ceną 29.381,88 zł....

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym dla świetlicy wiejskiej w Grudzy".

IRI.271.03.2015.13 Mirsk dnia 23.12.2015r. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji technicznej zatoki parkingowej przy ul. Wodnej Mirsku.

Gmina Mirsk informuje, iż w prowadzonym postepowaniu zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji technicznej zatoki parkingowej przy ul. Wodnej w Mirsku wybrano ofertę; EDB Europejski Bank Danych Ewa, Jan Adamkiewicz s.c., ul. Kazimierza Wielkiego 11, 59-800 LUBAŃ za ceną 14.500,00 zł. brutto i terminem wykonania do 29.02.2016r. Załacznik: Protokół...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO na usługę projektowa dla zadania MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MIRSK

Protokół otwarcia i wyboru ofert w procedurze zapytania ofertowego dla zamówienia do 30.000 euro. 1. Nazwa zamówienia: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Mirsk” – projekt budowlany. 2. Nazwa Zamawiającego realizującego zamówienie: GMINA MIRSK 3. Przedmiot zamówienia:...

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem zakupu materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych oraz z uwagi na fakt, że artykuły będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy zwracamy się z prośbą do szanownych...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na zamówienie na wykonaie dokumentacji technicznej leśnej trasy rowerowej Single Track - Geopark w Gminie Mirsk.

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji technicznej leśnej trasy rowerowej Single Treck - Geopark jako najkorzystniejszą uznano ofertę: F.B.H.U „AMB” Arkadiusz Marcinkowski, ul. Willowa 4, 59-850 Świeradów - Zdroj za ceną 43.050,00 zł. brutto i terminem wykonania do 30.04.2016r. W...

II Zapytanie Ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej zatoki parkingowej przy ul. Wodnej w Mirsku.

Gmina Mirsk informuje, iż w związku potrzebą budowy zatoki parkingowej dla obsługi ruchu turystycznego wieży widokowej przy Wodnej w Mirsku w ramach projektu „Wieże widokowe i ścieżki do nich prowadzące” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Czeska Republika – Polska, w ramach osi 2 oraz braku ofert w I postępowaniu,...

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość gruntowa zabudowana w granicach działki ewidencyjnej nr 387/7 obręb Przecznica o powierzchni 1,045 m2.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza I-wszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości: - nieruchomość gruntowa zabudowana w granicach działki ewidencyjnej nr 387/7 obręb Przecznica o powierzchni 1,045 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. - IV...

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki ewidencyjnej nr 349 obręb Przecznica o powierzchni 0,0700 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza I-wszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości: - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki ewidencyjnej nr 349 obręb Przecznica o powierzchni 0,0700 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śl....

I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości - część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 375 obręb Przecznica o pow. 1,37 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości: - część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 375 obręb Przecznica o pow. 1,37 ha; Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. - IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla w/w...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::