Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników przetargu na usługę pn: "Ubezpieczenie interesów majatkowych Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Gmina Mirsk informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi”...

Informacja o złozonych ofertach zapytania o cene na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH dla zamówienia pod nazwą: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych

W związku z zamiarem zakupu materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych oraz z uwagi na fakt, że artykuły będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy zwracamy się z prośbą do szanownych PT Wykonawców...

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk."

Gmina Mirsk informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk" nie wpłynęłą żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień...

II Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Ubezpieczenie interesów majatkowych Gminy Mirsk wraz z jej jednostkami organizacyjnymi".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na usługę pn: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

Gmina Mirsk, informuje, iż w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy uslugi pn: "Ubezpieczenie majatku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi" nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo...

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Gmina Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych BADANIE RYNKU

Ogłoszenie wyników zapytania oferowego na wybór wykonawcy usługi pn: "Zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej".

Gmina Mirsk informuje, iż wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na usługę pn: „ Zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy MasterEdukacja. pl Łukasz Okoń z siedzibą przy ul. Dobrzeckiej 69-71, 62-800 Kalisz za cenę 62.317,10 zł brutto. W załączeniu: Protokół...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk.

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::