Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZGKiM Mirsk - ogłoszenie o wyniku postępowania na sukcesywną dostawę i wyładunek miału węglowego w ilości 400 t do kotłowni przy ul. Mickiewicza 38 i Placu Wolności 40 w Mirsku.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę i wyładunek...

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Słownik główny przedmiotu zamówienia: Usługi...

Zaproszenie do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywnym następujące nieruchomości: 1. Lokal użytkowy nr 1 w budynku przy Alei Wojska Polskiego nr 30 o pow. użytkowej 206,99m2, 2. Lokal użytkowy nr 2 w budynku przy Alei Wojska Polskiego nr 30 o pow. użytkowej 381,53 m2 do którego przynależy powierzchnia użytkowa wynosząca 181,63 m2.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po trzech przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywny następujące nieruchomości: 1. Lokal użytkowy nr 1 w budynku przy Alei Wojska Polskiego nr 30 o pow. użytkowej 206,99m2 wraz z udziałem wynoszącym 26,90% w nieruchomości wspólnej...

Zaproszenie do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości - nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem usługowym nr 1 przy ul. Spacerowej w Mirsku i budynkiem gospodarczym w granicach działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 136 obręb 3 Mirsk o powierzchni 0,3642ha.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po trzech przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywny następującą nieruchomość: - nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem usługowym nr 1 przy ul. Spacerowej w Mirsku i budynkiem gospodarczym w granicach działki gruntu...

Zaproszenie do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym (koszty rozbiórki przekraczają wartość zabudowy) w granicach działki nr 331 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,1490ha położona w Mirsku przy ul. Podkolejowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po trzech przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywny następującą nieruchomość: - nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym (koszty rozbiórki przekraczają wartość zabudowy) w granicach...

Zaproszenie zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości - nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 38/5 obręb Kamień o powierzchni 0,2135 ha.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po trzech przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywny następującą nieruchomość: - nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 38/5 obręb Kamień o powierzchni 0,2135 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW...

Zaproszenie do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym nr 60 w Gajówce - działka nr 187/1 obręb Gajówka o powierzchni 0,3592ha i udział wynoszący 25% w prawie własności działki nr 187/4 o pow. 0,0380ha stanowiącej drogę wewnętrzną funkcjonalnie związaną z przedmiotową nieruchomością zabudowaną.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po trzech przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywny następującą nieruchomość: - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym nr 60 w Gajówce - działka nr 187/1 obręb Gajówka o powierzchni 0,3592ha...

Zaproszenie do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości - nieruchomość zabudowana w granicach działki nr 566/2 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,9300 ha.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po trzech przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywny następującą nieruchomość: - nieruchomość zabudowana w granicach działki nr 566/2 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,9300 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW...

Zaproszenie do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości - nieruchomość niezabudowana w granicach działki ewidencyjnej nr 62/1 obręb Proszowa o powierzchni 0,30ha.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywny następującą nieruchomość: - nieruchomość niezabudowana w granicach działki ewidencyjnej nr 62/1 obręb Proszowa o powierzchni 0,30ha. Dla nieruchomości Sąd...

ZGKiM Mirsk - PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawę i wyładunek miału węglowego w ilości 400 t ."

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 59-630 Mirsk, ul. MICKIEWICZA 38 tel/fax 757835252 e:mail zgkim@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i wyładunek miału węglowego w ilości 400 t . 1. Okres realizacji zamówienia od 07.01.2014 do 31.12.2016r. 2.W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::