Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZGKiM Mirsk - ogłoszenie o wyniku postępowania na sukcesywną dostawę i wyładunek miału węglowego w ilości 400 t do kotłowni przy ul. Mickiewicza 38 i Placu Wolności 40 w Mirsku.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907)

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodar

Zaproszenie do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości - nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem usługowym nr 1 przy ul. Spacerowej w Mirsku i budynkiem gospodarczym w granicach działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 136 obręb 3 Mirsk o powierzchni 0,3642ha.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po trzech przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywny następującą nieruchomość: - nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem usługowym nr 1 przy ul. Spacero

Zaproszenie do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym (koszty rozbiórki przekraczają wartość zabudowy) w granicach działki nr 331 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,1490ha położona w Mirsku przy ul. Podkolejowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po trzech przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywny następującą nieruchomość: - nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym (koszty

Zaproszenie zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości - nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 38/5 obręb Kamień o powierzchni 0,2135 ha.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po trzech przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywny następującą nieruchomość: - nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 38/5 obręb Kamień o powierzchn

Zaproszenie do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości - nieruchomość zabudowana w granicach działki nr 566/2 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,9300 ha.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po trzech przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywny następującą nieruchomość: - nieruchomość zabudowana w granicach działki nr 566/2 obręb 2 Mirsk o powierzchni

Zaproszenie do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości - nieruchomość niezabudowana w granicach działki ewidencyjnej nr 62/1 obręb Proszowa o powierzchni 0,30ha.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywny następującą nieruchomość:

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::