Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego na usługę pn: "Zakup i dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych".

Gmina Mirsk informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia praocedury zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości poniżej 30.000,00 EURO na usługę pn: "Zakup i dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych" wybrano nastepujące oferty: dla Części I –...

Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego na zadanie pn: Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami...

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych.

Gmina Mirsk Plac Wolności 39 59-630 MIRSK ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem zakupu materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych oraz z uwagi na fakt, że artykuły będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 0756470440, fax: 075 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66510000 – 8 (usługi ubezpieczeniowe), 66515100 –...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych BADANIE RYNKU NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W związku z zamiarem sukcesywnym zakupu materiałów budowlanych w/g opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik...

I ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości lokalowej: - lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 Rębiszów oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze I-go ustnego nieograniczonego przetargu następującą nieruchomość lokalową: - lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 Rębiszów, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha...

Ogłoszenie o wyborze oferty na świadczenie usług pogrzebowych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku w ramach publicznego zaproszenia do składania ofert o wartości do 30 000 euro.

Ogłoszenie o wyborze oferty na świadczenie usług pogrzebowych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku w ramach publicznego zaproszenia do składania ofert o wartości do 30 000 euro. Zamawiający zgodnie z kryterium oceny dokonał wyboru najkorzystniejszej – najtańszej oferty złożonej przez firmę: Zakład Usług Pogrzebowych...

Protokół z przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż samochodów ratowniczo-gaśniczych.

P R O T O K Ó Ł z przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż samochodów ratowniczo-gaśniczych I. Tematem przetargu są: - samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz 005 M-GBA 2.5/16, nr rejestracyjny DLW 14KU, niesprawny technicznie, nr identyfikacyjny: 07223, rok produkcji: 1981, - samochód ratowniczo-gaśniczy Żuk...

Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodów ratowniczo-gaśniczych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodów ratowniczo-gaśniczych wg poniższej specyfikacji: Lp. Nazwa sprzętu Stan techniczny Rok produkcji Nr identyfikacyjny Cena wywoławcza w złotych 1. Samochód ratowniczo-gaśniczy...

Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego położonego w Mirsku w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych przy ul. Wodnej 2 o powierzchni użytkowej 117,6 m2.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego położonego w Mirsku w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych przy ul. Wodnej 2 o powierzchni użytkowej 117,6 m2. Wymagany profil prowadzonej działalności: usługi żywieniowe. Nieruchomość nie jest obciążona...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::