Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego na usługę pn: "Zakup i dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych".

Gmina Mirsk informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia praocedury zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości poniżej 30.000,00 EURO na usługę pn: "Zakup i dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych" wybrano nastepujące oferty: dla Części I –...

Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego na zadanie pn: Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami...

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych.

Gmina Mirsk Plac Wolności 39 59-630 MIRSK ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem zakupu materiał&oa

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 0756470440, fax: 075 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Ubezpieczenie majątku i innych interes&

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych BADANIE RYNKU NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWN

Ogłoszenie o wyborze oferty na świadczenie usług pogrzebowych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku w ramach publicznego zaproszenia do składania ofert o wartości do 30 000 euro.

Ogłoszenie o wyborze oferty na świadczenie usług pogrzebowych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku w ramach publicznego zaproszenia do składania ofert o wartości do 30 000 euro.

Protokół z przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż samochodów ratowniczo-gaśniczych.

P R O T O K Ó Ł z przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż samochodów ratowniczo-gaśniczych

Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodów ratowniczo-gaśniczych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodó

Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego położonego w Mirsku w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych przy ul. Wodnej 2 o powierzchni użytkowej 117,6 m2.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego położonego w Mirsku w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych przy ul. Wodnej 2 o powierzchni użytkowej 117,6 m2.

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::