Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O ZŁOZONYCH OFERTACH DLA ZADANIA POD NAZWĄ: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA GMINY MIRSK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH dla zadania pod nazwą: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych. Oferty dla części I – Materiały biurowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA GMINY MIRSK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

W związku z zamiarem zakupu materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych oraz z uwagi na fakt, że artykuły będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy zwracamy się z prośbą do szanownych PT Wykonawców...

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 419/6 obręb Giebułtów, gmina Mirsk o powierzchni 0,1662 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 756470440, fax: 756470469, gmina@mirsk.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem garażu murowanego położonego w Krobicy na posesji nr 27.

Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku o g ł a s z a przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem garażu murowanego położonego w Krobicy 

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::