Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze o przetargu na dzierżawę działki nr 485/26 obręb II Mirsk.

OGŁOSZENIE Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze 58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a tel.: (+48 75) 645 20 30, fax: (+48 75) 645 20 33 jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając...

Zapytanie ofertowe na usługę pn: Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn: "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

GMINA MIRSK – Plac Wolności 39 – 59-630 Mirsk tel. 75 6470440 fax 75 6470469, e-mail: gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 Rachunek Bankowy Nr: 68 1020 2124 0000 8102 0011 0221 Znak sprawy: IN.271.20.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadanie inwestycyjne...

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk”, wpłynęła jedna, ważna oferta, złożona przez wykonawcę pn: Usługi Komunalne i Transportowe Janusz Kacik z siedzibą w Krobicy...

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski zadania pn. " Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego zadania pn: ” Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” . I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi nadzoru budowlanego...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Znak sprawy: IN.271.18.2018 GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 64 70 440, fax: 75 64 70 469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY MIRSK. 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi gospodarki odpadami - kod:...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk"

Gmina Mirsk informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, które zostało wysłane w dniu 30.08.2018r. drogą elektroniczną do 5-cu wykonawców na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk" została złożona jedna oferta przez wykonawcę pn: Usługi Komunalne...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN."BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.ZDROJOWEJ W MIRSKU"

Załącznik nr 1 zawiera pełną treść ogłoszenia o przetargu. INFORMACJE OGÓLNE: - Wadium przetargowe w kwocie 4.000,00 zł. - Termin składania ofert do dnia 05.09.2018r. do godz. 11oo - Termin zakończenia realizacji robót. 30.11.2018r. - W załącznikach SIWZ, Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. " Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" ogłoszonego 26.06.2018 r.

Gmina Mirsk informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.06.2018r. na wybór wykonawcy zadania pn. „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art.93 ust.1...

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 47 obręb ewidencyjny Mirsk 2 o powierzchni 0,3142 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::