Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników postepowania na usługę ubezpieczeniową pn.„Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi”

Mirsk dnia 27.12.2012r. DrG. 271.51.2012.9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Mias

Informacje dodatkowe do badania rynku na dostawę materiałów biurowych dla UMiG Mirsk i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk.

INFORMACJE DODATKOWE DO BADANIA RYNKU NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA UMiG MIRSK I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

Badanie rynku na dostawę materiałów biurowych dla UMiG Mirsk i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk.

BADANIE RYNKU NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA UMiG MIRSK I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJ

II ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w granicach działki nr 86/1 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0016ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze II-go ustnego przetargu ograniczo

Przetrag nieograniczony na: „Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

Mirsk: 2012.11.28 DrG.271.51.2.2011 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na usługi o wartości poniżej 200.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 0756470440, fax: 075 6470469, www.mirsk.pl e:mail:

ZGKiM Mirsk - Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem wolnego lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy ul. Mickiewicza 5 o powierzchni użytkowej 31,79m2.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku. O G Ł A S Z A Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem wolnego lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy ul. Mickiewicza 5

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę remizy OSP Giebułtów -III etap-roboty wykończeniowe oraz wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych"o

Mirsk dnia 05.11.2012r. Nasz znak: IRI.271.07.2012.12 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::