Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników postepowania na usługę ubezpieczeniową pn.„Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi”

Mirsk dnia 27.12.2012r. DrG. 271.51.2012.9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu...

Informacje dodatkowe do badania rynku na dostawę materiałów biurowych dla UMiG Mirsk i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk.

INFORMACJE DODATKOWE DO BADANIA RYNKU NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA UMiG MIRSK I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W związku z ogłoszonym w dniu 17.12.2012r. badaniem rynku na dostawę materiałów biurowych dla UMiG Mirsk i materiałów eksploatacyjnych do drukarek...

Badanie rynku na dostawę materiałów biurowych dla UMiG Mirsk i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk.

BADANIE RYNKU NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA UMiG MIRSK I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W związku z zamiarem zakupu materiałów biurowych dla UMiG Mirsk i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk zestawionych na arkuszach...

II ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w granicach działki nr 86/1 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0016ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze II-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym w granicach działki nr 86/1 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0016ha. Prawo własności Gminy Mirsk do w/w nieruchomości, ujawnione jest w KW nr JG1S00033217/0...

I ustny przetarg ograniczony na nieruchomości niezabudowane: 1. Nieruchomość gruntowa w granicy działki nr 14/2 obręb 3 Mirsk o powierzchni 106m2, 2. Nieruchomość gruntowa w granicy działki nr 14/3 obręb 3 Mirsk o powierzchni 156m2, 3. Nieruchomość gruntowa w granicy działki nr 14/4 obręb 3 Mirsk o powierzchni 71m2.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu ograniczonego następujące nieruchomości niezabudowane: 1. Nieruchomość gruntowa w granicy działki nr 14/2 obręb 3 Mirsk o powierzchni 106m2 2. Nieruchomość gruntowa w granicy działki...

ZGKiM Mirsk - przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem garaży: 1. Garaż blaszak nr 4 położony w Mirsku przy placu Wolności nr 15 /dojazd od ul. Sikorskiego/, powierzchnia użytkowa 12,25 m2 2. Garaż blaszak nr 1 położony w Mirsku przy placu Wolności nr 15 /dojazd od ul. Sikorskiego/, powierzchnia użytkowa 12,25 m2.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku O G ŁA S Z A przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem n/w garaży: 1. Garaż blaszak nr 4 położony w Mirsku przy placu Wolności nr 15 /dojazd od ul. Sikorskiego/, powierzchnia użytkowa 12,25 m2 2. Garaż blaszak nr 1 położony w Mirsku przy placu Wolności nr 15...

Przetrag nieograniczony na: „Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

Mirsk: 2012.11.28 DrG.271.51.2.2011 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na usługi o wartości poniżej 200.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 0756470440, fax: 075 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1.Nazwa zadania: Usługa ubezpieczeniowa„Ubezpieczenie interesów majątkowych...

ZGKiM Mirsk - Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem wolnego lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy ul. Mickiewicza 5 o powierzchni użytkowej 31,79m2.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku. O G Ł A S Z A Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem wolnego lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy ul. Mickiewicza 5 o powierzchni użytkowej 31,79m2. Stawka wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 9,32 zł +VAT 23% . Wymagany profil prowadzonej działalność:...

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę remizy OSP Giebułtów -III etap-roboty wykończeniowe oraz wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych"o

Mirsk dnia 05.11.2012r. Nasz znak: IRI.271.07.2012.12 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

ZGKiM Mirsk - przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem garaży: 1. Garaż blaszak nr 1 położony w Mirsku przy placu Wolności nr 15 /dojazd od ul. Sikorskiego/, powierzchnia użytkowa 12,25 m2. 2. Garaż blaszak nr 4 położony w Mirsku przy placu Wolności nr 15 /dojazd od ul. Sikorskiego/, powierzchnia użytkowa 12,25 m2.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku. O G ŁA S Z A Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem n/w garaży: 1. Garaż blaszak nr 1 położony w Mirsku przy placu Wolności nr 15 /dojazd od ul. Sikorskiego/, powierzchnia użytkowa 12,25 m2. 2. Garaż blaszak nr 4 położony w Mirsku przy placu Wolności nr 15...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::