Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudową nowych punktów i linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania”

Mirsk.2017.01.09 DrG.271.47.2016.4 O G Ł O S Z E N I E(zmienione) o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO na: „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudową nowych punktów i linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania”. Wspólny...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DO ZGKiM MIRSK.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 09.12.2016 r na stronie internetowej http:// bip. mirsk. pl zapytania ofertowego na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wyniku I-ego ustnego ograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącym odrębny przedmiot własności osoby fizycznej w granicach działki nr 210/8 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0100 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż komisja przetargowa w składzie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk zarządzeniem nr 81/2016 z dnia 24.06.2016r. 1/ Jan Zaliwski – przewodniczący komisji 2/ Aneta Szabla – członek komisji 3/ Tadeusz Nowik – członek komisji ...

Ogłoszenie wyników zapytania oferowego na zakup i dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych.

Gmina Mirsk informuje, iż w procedurze zapytania oferowego na zakup i dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych wybrano następujące oferty. Dla Części I - Matriałay biurowe: INTERHURT Spółka z o.o. ul. Podwale 15, 59-900 Zgorzelec za cenę...

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na usługe pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk”, Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę – Konsorcjum KOMSIM Lider: SIMEKO, Sp. z...

Zbycie w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywnym udziału w nieruchomości: - udział 2/4 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Giebułtowie – Giebułtówku nr 48, oznaczonej jako działka nr 643/1 obręb Giebułtów o pow. 0,0570 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK   Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywnym udział w nieruchomości: - udział 2/4 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Giebułtowie – Giebułtówku nr 48, oznaczonej...

Zbiorcze zestawienie ofert przetargu nieogranicznonego na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych z terenu Gminy Mirsk".

Gmina Mirsk informuje, iż w przetargu nieograniczonym na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk" zostały złożone następujące oferty: Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena* Termin wykonania* Warunki płatności* 1 Konsorcjum firm; Lider: SIMEKO...

ZGKiM Mirsk - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych BADANIE RYNKU NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W związku z zamiarem sukcesywnego zakupu materiałów budowlanych w okresie od 02.01.2017r do 31.12.2017 r. , zwracamy się...

Zapytanie Ofertowe na zadanie pn: "Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i komputerów dla Gminy Mirsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk".

Mirsk, dnia 08.12.2016r. Znak sprawy: ZP.271.41.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem zakupu materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych oraz z uwagi na fakt, że artykuły będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o II-gim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości lokalowej: Lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza II-gi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej: - lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%. Sąd Rejonowy...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::