Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o rozstrzygnięcie konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku, na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu: sportu, pomocy społecznej, kultury oraz ratownictwa i ochrony ludności.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Mirsku informuje, że w dniu 13 lutego 2012 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku, na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu: sportu, pomocy społecznej, kultury oraz ratownictwa i ochrony ludności,...

ZGKiM Mirsk - wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) i art. 25 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U....

Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Lwówku Śląskim w sprawie oceny jakości wody z wodociągów sieciowych w Gminie Mirsk za IV kwartał 2011 roku.

Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Lwówku Śląskim w sprawie oceny jakości wody z wodociągów sieciowych w Gminie Mirsk za IV kwartał 2011 roku. Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr...

Rozstrzygnięcie naboru wspólnot mieszkaniowych jako Partnerów do Projektu pn: "Rewitalizacja miasta Mirska".

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje iż, rozstrzygniety został nabór wniosków wspólnot mieszkaniowych jako Partnerów do Projektu pn: "Rewitalizacja miasta Mirska". W wyniku oceny złożonych dokumentów powołana komisja postanowiła: 1) Przyjąć do realizacji Projektu następują wspólnoty: Wspólnota...

Ogłoszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - "Rządowy Program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne".

Ogłoszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - "Rządowy Program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne". Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne...

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości odzyskania przez rolników części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: sportu, pomocy społecznej, kultury oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2012 roku przez organizacje prowadzące...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::