Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica – Rębiszów o długości 2 232 km (w km 6+100 – 8+332)” w granicach działek nr: 468, 473, 496, 507/2, 508, 510; obręb ewidencyjny Przecznica, gmina Mirsk oraz 728; obręb ewidencyjny Rębiszów, gmina Mirsk.

Mirsk, dnia 23.08.2016 r. PP.6733.6.2016.12 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U....

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA - 01.08.2016r., godz. 17.00.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA Informuje się mieszkańców Miasta i Gminy Mirsk, że w związku z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2016 roku i Zarządzeniem Starosty Lwóweckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 lipca 2016 roku w dniu 1 sierpnia...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody dla wsi Giebułtów i części miasta Mirsk, gm. Mirsk".

ROŚ. 6220.5.2016.9 Mirsk, dnia 22.07. 2016 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody dla wsi Giebułtów i części miasta Mirsk, gm. Mirsk".

ROŚ.6220.5.2016.7 Mirsk, dnia 18.07.2016 r. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie wydania postanowienia znak. ROŚ.6220.5.2016.5 nie stwierdzającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody dla wsi Giebułtów i części miasta Mirsk, gm. Mirsk".

Mirsk, dnia 18.07. 2016 r. ROŚ.6220.5.2016.6 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica – Rębiszów o długości 2 232 km (w km 6+100 – 8+332)".

PP.6733.6.2016.2 Mirsk, dnia 07.07.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) z...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Przebudowie drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica – Rębiszów dł. 2,232 km (w km 6+100 – 8+332) obejmującej działki 468, 473, 496, 507/2, 508, 510 obręb Przecznica oraz działkę 728 obręb Rębiszów".

ROŚ. 6220.4.2016.9 Mirsk, dnia 05. 07. 2016 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::