Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2018 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2018 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu,...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wiesława Wydry, zam. ul. Willowa 8, 59-800 Lubań w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świeradów, ul. 11- Listopada 1, 59-850 Świeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Odbudowa zniszczonego mostu pod drogą leśną w obrębie ewidencyjnym Izera, gmina Mirsk, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, nr działki 25..

PP.6733.9.2017 Mirsk, dnia 08.12.2017 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z...

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017 r. o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią: 1. Uchwała nr XXXVIII/1255/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego ...

OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017 r. o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią: 1. Uchwała nr XXXVIII/1255/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Oferta

Sprawozdanie z konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Sprawozdanie z konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Oferta realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 235).

Oferta realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 235). Oferta

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::