Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na wykonanie, dostawę i montaż tablicy promocyjnej

Gmina Mirsk informuje iż, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego na wykonanie, dostawę i montaż tablicy promocyjnej dla zadania inwestycyjnego pn: "Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej - Śladami dawnego górnictwa kruszców" jako...

PROTOKÓŁ Z POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pt. „ Nasze dzieci” POKL.09.01.02-107/10.

PROTOKÓŁ Z POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: Na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pt. „ Nasze dzieci” POKL.09.01.02-107/10 W dniu 10.11.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Mirsku pismem nr GK.272.26.2011.1 umieścił zapytanie ofertowe „Na doposażenie szkół...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC W KWIECISZOWICACH I BRZEZIŃCU"

Mirsk.2011.12.06. DrG.271.42.2011.8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

Protokół z postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pt. „Nasze dzieci” POKL.09.01.02-107/10".

PROTOKÓŁ Z POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: Na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pt. „ Nasze dzieci” POKL.09.01.02-107/10 W dniu 26.10.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Mirsku pismem nr GK.272.24.2011.2 umieścił zapytanie ofertowe „Na doposażenie szkół...

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO NA DOSTAWĘ ŁAWEK PARKOWYCH

Mirsk: 2011.11.22 DrG.271.39.2011.2 Protokół wyboru ofert dla zamówienia poniżej 14.000 euro. 1. Nazwa zadania: Dostawa ławek parkowych typ „Łódzki”, 2. Nazwa Zamawiającego realizującego zamówienie: GMINA MIRSK 3. Przedmiot zamówienia: Dostawa. 4. Szacunkowa wartość zamówienia: Wartość...

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO NA DOSTAWĘ PRZYCZEPY DLA OCZYSZCZALNI W MIRSKU

Mirsk: 2011.11.22 DrG.271.40.2011.2 Protokół wyboru ofert dla zamówienia poniżej 14.000 euro. 1. Nazwa zadania: Dostawa przyczepy ciągnikowej(kubełkowej) dla oczyszczalni ścieków w Mirsku. 2. Nazwa Zamawiającego realizującego zamówienie: GMINA MIRSK 3. Przedmiot zamówienia: Dostawa. 4. Szacunkowa wartość...

UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA NA "DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC W KWIECISZOWICACH I BRZEZIŃCU"

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIRSK DrG.271.38.2011.5 Mirsk. 2011.11.18 PT. WYKONAWCY wg. rozdzielnika W oparciu o przeprowadzona analizę złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia świetlic w Kwieciszowicach i Brzezińcu” uprzejmie informuję,...

ZGKiM Mirsk - wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - lokal użytkowy położony w Mirsku przy ul. Podchorążych 3.

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) i art. 25 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( t.j. Dz.U....

Ogłoszenie o wynkiu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Mirsk w 2011r. ”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu złotówkowego,...

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "DOSTAWĘ MASZYN, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU, NARZĘDZI I MATERIAŁOW DLA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W MIRSKU"

Mirsk.2011.11.04. DrG.271.35.2011.13 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::