Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA „Likwidację szkód powodziowych 2011 w zakresie przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mirsk”

Mirsk.2012.04.27 DrG.271.9.2012.8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Urząd Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "BUDOWĘ KANALIZACJI BURZOWEJ UL.BOCZNEJ I ŁĄKOWEJ W MIRSKU"

Mirsk.2012.04.25 DrG.271.12.2012.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane - wartości poniżej 5.000.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 0756470440, fax: 075 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1.Nazwa zadania: Budowa kanalizacji burzowej ul.Bocznej i ul.Łąkowej w Mirsku. ...

Badanie rynku w sprawie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zasilenia w energię elektryczną sztolni św. Leopolda, studni głebinowych ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Krobicy

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości wykonania planowanego zadania Gmina Mirsk zwraca się do PT Wykonawców, gotowych wykonać usługę w zakresie projektowym o przesłanie oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zasilania w energię elektryczną działek z lokalizacją sztolni dawnej kopalni rud kobaltu...

Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. Nazwa zadania: Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Roboty remontowe i renowacyjne – kod: 45453000-7 Instalowanie centralnego...

Badanie rynku na dostawę używanego lekkiego pojazu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP Kwieciszowice.

BADANIE RYNKU NA DOSTAWĘ UŻYWANEGO LEKKIEGO POJAZDU POŻARNICZEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA OSP KWIECISZOWICE W związku z zamiarem zakupu używanego lekkiego pojazdu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP Kwieciszowice wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy Gmina Mirsk zaprasza do składania ofert. W prowadzonym...

ZGKiM Mirsk - przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem wolnego lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy ul. Głowackiego 11 o powierzchni użytkowej 35,53 m2 .

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku. ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem wolnego lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy ul. Głowackiego 11 o powierzchni użytkowej 35,53 m2 Stawka wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 6,99 zł +VAT 23% . Wymagany profil prowadzonej działalnościŁ...

PRZETARG NIEOGRANICZONY "Likwidacja szkód powodziowych 2011 w zakresie przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mirsk"

Mirsk.2012.04.10 DrG.271.9.2012.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane - wartości poniżej 5.000.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 0756470440, fax: 075 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1.Nazwa zadania: Likwidacja szkód powodziowych 2011r. w zakresie przebudowy...

ZGKiM Mirsk - Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem wolnego lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy ul. Kościuszki 10.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku. ogłasza Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem wolnego lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy ul. Kościuszki 10 o powierzchni użytkowej 9,60 m2 Stawka wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 9,32zł +VAT 23% . Wymagany profil prowadzonej działalności:...

Zbycie w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywnym: nieruchomość niezabudowana - działka nr 550/2 obręb 2 Mirsk.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywnym: 1. Nieruchomość niezabudowana - działka nr 550/2 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,1222ha , Dla nieruchomości Sąd Rejonowy...

Zbycie w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomość: 1. Lokal użytkowy nr 1 w budynku przy Alei Wojska Polskiego nr 30, 2. Lokal użytkowy nr 2 w budynku przy Alei Wojska Polskiego nr 30.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywnym następującą nieruchomość: 1. Lokal użytkowy nr 1 w budynku przy Alei Wojska Polskiego nr 30 o pow. użytkowej 206,99m2...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::