Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZGKiM Mirsk - przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem wolnego lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy ul. Głowackiego 11 o powierzchni użytkowej 35,53 m2 .

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku. ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem wolnego lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy ul. Głowackiego 11 o powierzchni użytkowej 35,53 m2 Stawka wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 6,99 zł +VAT 23% . Wymagany profil prowadzonej działalnościŁ...

PRZETARG NIEOGRANICZONY "Likwidacja szkód powodziowych 2011 w zakresie przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mirsk"

Mirsk.2012.04.10 DrG.271.9.2012.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane - wartości poniżej 5.000.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 0756470440, fax: 075 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1.Nazwa zadania: Likwidacja szkód powodziowych 2011r. w zakresie przebudowy...

ZGKiM Mirsk - Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem wolnego lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy ul. Kościuszki 10.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku. ogłasza Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem wolnego lokalu użytkowego położonego w Mirsku przy ul. Kościuszki 10 o powierzchni użytkowej 9,60 m2 Stawka wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 9,32zł +VAT 23% . Wymagany profil prowadzonej działalności:...

Zbycie w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywnym: nieruchomość niezabudowana - działka nr 550/2 obręb 2 Mirsk.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywnym: 1. Nieruchomość niezabudowana - działka nr 550/2 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,1222ha , Dla nieruchomości Sąd Rejonowy...

Zbycie w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomość: 1. Lokal użytkowy nr 1 w budynku przy Alei Wojska Polskiego nr 30, 2. Lokal użytkowy nr 2 w budynku przy Alei Wojska Polskiego nr 30.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych które zakończyły się wynikiem negatywnym następującą nieruchomość: 1. Lokal użytkowy nr 1 w budynku przy Alei Wojska Polskiego nr 30 o pow. użytkowej 206,99m2...

Ogłoszenie o wyniku postepowania na zadanie pn: Budowa instalacji do iluminacji elewacji budynków kwartału ratuszowego w Mirsku przy Placu Wolności 39 i 40.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa instalacji do iluminacji...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA na "Roboty drogowe tremontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, napraw nawierzchni powierzchniowo utrwalanych oraz naprawy urządzeń odwodnienia dróg

Mirsk dnia 22.03.2012r. DrG. 271.2.2012.10 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Urząd Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

Protokół z postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pt."Nasze dzieci" POKL.09.01.02-107/10

PROTOKÓŁ Z POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: Na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pt. „ Nasze dzieci” POKL.09.01.02-107/10 W dniu 24.02.2012r. Burmistrz Miasta i Gminy w Mirsku pismem nr GK.272.4.2012.1 umieścił zapytanie ofertowe „Na doposażenie szkół...

Budowa instalacji do iluminacji elewacji budynków kwartału ratuszowego w Mirsku przy Placu Wolności 39 i 40.

O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.000.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. Nazwa zadania: Budowa instalacji do iluminacji elewacji budynków kwartału ratuszowego w Mirsku przy Placu...

ZGKiM Mirsk - Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem następujących wolnych lokali użytkowych: 1. Lokal położony w Mirsku przy ul. Podchorążych 1 o powierzchni użytkowej 52,34 m2. 2. Lokal położony w Mirsku przy ul. Podchorążych 3 o powierzchni użytkowej 67,35 m2. 3. Lokal położony w Mirsku przy ul. Głowackiego 11 o powierzchni użytkowej 35,53m2. 4. Lokal położony w Mirsku przy Placu Wolności 31 o powierzchni użytkowej 130,48m2.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku OGŁASZA Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem następujących wolnych lokali użytkowych: 1. Lokal położony w Mirsku przy ul. Podchorążych 1 o powierzchni użytkowej 52,34 m2 2. Lokal położony w Mirsku przy ul. Podchorążych 3 o powierzchni użytkowej 67,35 m2 ...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::