Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY MIRSK

Nasz znak: ZP.271.1.2019 Mirsk, dnia 16.01.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem wyłonienia wykonawcy na wycenę nieruchomości miasta i gminy Mirsk, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.). Zwracamy się z prośbą do szanownych PT Wykonawców...

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Gmina Mirsk informuje, iż ogłoszony w dniu 06.12.2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie http://bip.mirsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przetarg nieograniczony na usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk” został unieważniony. Powodem...

ZMIANA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ I DODATKOWYCH ZAJĘĆ PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA RYNKU PRACY DLA UCZNIÓW ORAZ PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJE BĄDŹ KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ICT W SZKOLE PODSTAWOWEJ I TECHNIKUM HOTELARSKO-TURYSTYCZNYM W MIRSKU W PROJEKCIE "PODNIESIENIE MOTYWACJI I ROZWOJU KOMPETENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY W MIRSKU"

ZMIANA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ I DODATKOWYCH ZAJĘĆ PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA RYNKU PRACY DLA UCZNIÓW ORAZ PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJE BĄDŹ KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ICT W SZKOLE PODSTAWOWEJ I TECHNIKUM HOTELARSKO-TURYSTYCZNYM W MIRSKU W PROJEKCIE "PODNIESIENIE MOTYWACJI I ROZWOJU...

Informacja o złożonych ofertach oraz środkach przeznaczonych na sfinansowanie usługi pn: "Odbiór i zagodpodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk"

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 14.01.2019r. Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena* Termin wykonania* Warunki płatności* 1 Konsorcjum firm; Lider: Usługi Komunalne i Transportowe, Janusz Kacik Krobica 60, 59-630 MIRSK Partner: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Spółka...

ZGKiM Mirsk - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Gmina Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych. BADANIE RYNKU NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W związku z zamiarem sukcesywnego zakupu materiałów budowlanych w okresie...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ I DODATKOWYCH ZAJĘĆ PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA RYNKU PRACY DLA UCZNIÓW ORAZ PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJE BĄDŹ KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ICT W SZKOLE PODSTAWOWEJ I TECHNIKUM HOTELARSKO-TURYSTYCZNYM W MIRSKU W PROJEKCIE "PODNIESIENIE MOTYWACJI I ROZWOJU KOMPETENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY W MIRSKU"

Znak sprawy UT.042.1.2017 Mirsk 04.01.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 – tekst jednolity) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA GMINY MIRSK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych jako najkorzystkiejsze wybrano oferty: Na dostawę materiałów biurowych: INTERHURT Spółka z o.o., ul. Podwale 15, 59-900 Zgorzelec za...

INFORMACJA O ZŁOZONYCH OFERTACH DLA ZADANIA POD NAZWĄ: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA GMINY MIRSK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH dla zadania pod nazwą: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych. Oferty dla części I – Materiały biurowe: Nr oferty Nazwa oferenta i adres Cena oferty w zł. brutto 5. INTERHURT Sp. z o.o. ul. Podwale...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA GMINY MIRSK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

W związku z zamiarem zakupu materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych oraz z uwagi na fakt, że artykuły będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy zwracamy się z prośbą do szanownych PT Wykonawców...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::