Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA "BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ UL.BOCZNA i UL.ŁĄKOWA W MIRSKU"

Mirsk.2012.05.23 DrG.271.12.2012.8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zadania pn: "Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku'.

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku”,...

Protokół z postępowania prowadzonego w trybie badania rynku na dostawę używanego lekkiego pojazdu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP Kwieciszowice.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE BADANIA RYNKU NA: na dostawę używanego lekkiego pojazdu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP Kwieciszowice W dniu 20.04.2012r. Burmistrz Miasta i Gminy w Mirsku pismem nr ZK.5543.1.2012.2 umieścił ogłoszenie na dostawę lekkiego pojazdu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP Kwieciszowice...

Rozstrzygnięcie procedury badania rynku na wykonanie zamówienia pn: „Projekt budowlany zasilenia w energię elektryczną sztolni św. Leopolda, studni głębinowych ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Krobicy”

Gmina Mirsk informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia procedury badania rynku na wykonanie zamówienia pn: „Projekt budowlany zasilenia w energię elektryczną sztolni św. Leopolda, studni głębinowych ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Krobicy” informuje, że wybrano ofertę Pracowni Projektów i Pomiarów Elektroenergetycznych,...

Uzupełnienie SIWZ na zadanie pn: "Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku".

Gmina Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk informuje PT Wykonawców: W oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zadanie...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA „Likwidację szkód powodziowych 2011 w zakresie przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mirsk”

Mirsk.2012.04.27 DrG.271.9.2012.8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Urząd Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "BUDOWĘ KANALIZACJI BURZOWEJ UL.BOCZNEJ I ŁĄKOWEJ W MIRSKU"

Mirsk.2012.04.25 DrG.271.12.2012.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane - wartości poniżej 5.000.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 0756470440, fax: 075 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1.Nazwa zadania: Budowa kanalizacji burzowej ul.Bocznej i ul.Łąkowej w Mirsku. ...

Badanie rynku w sprawie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zasilenia w energię elektryczną sztolni św. Leopolda, studni głebinowych ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Krobicy

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości wykonania planowanego zadania Gmina Mirsk zwraca się do PT Wykonawców, gotowych wykonać usługę w zakresie projektowym o przesłanie oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zasilania w energię elektryczną działek z lokalizacją sztolni dawnej kopalni rud kobaltu...

Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. Nazwa zadania: Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Roboty remontowe i renowacyjne – kod: 45453000-7 Instalowanie centralnego...

Badanie rynku na dostawę używanego lekkiego pojazu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP Kwieciszowice.

BADANIE RYNKU NA DOSTAWĘ UŻYWANEGO LEKKIEGO POJAZDU POŻARNICZEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA OSP KWIECISZOWICE W związku z zamiarem zakupu używanego lekkiego pojazdu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP Kwieciszowice wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy Gmina Mirsk zaprasza do składania ofert. W prowadzonym...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::