Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nanadzór inwestorski zadania pn. "Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku"

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu zapytania ofertowego na nadzór inwestorski zadania pn. "Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: EDB Europejski Bank Danych Ewa ,Jan Adamkiewicz s.c. 59-801 Lubań ul. Kazimierza...

Zbycie w drodze rokowań po dwóch nieograniczonych przetargach ustnych, które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości lokalowej - lokal mieszkaniowy nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10 %.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po dwóch nieograniczonych przetargach ustnych, które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomość lokalową: - lokal mieszkaniowy nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow....

Zbycie w drodze II-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica o pow. 0,0200 ha.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze II-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica o pow. 0,0200ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. – IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi KW nr JG1S/00035290/9,...

III – ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej - lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku o pow. użytkowej 14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10,49% w nieruchomości wspólnej w granicach działki nr 169/15 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0236 ha oraz w częściach wspólnych budynku.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza III – ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej: - lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku o pow. użytkowej 14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10,49% w nieruchomości wspólnej w granicach działki...

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski zadania pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku”

Nasz znak: IRI.7011.2.2018.1 Mirsk, dnia:12.03.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” zwracamy się do PT Wykonawców, gotowych wykonać usługę w zakresie nadzoru inwestorskiego...

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargzowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie pn.„Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku ”

Mirsk dnia 06.03.2018r. Nasz znak: IRI.271.02.2017.7 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 15790) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk."

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZADANIE PN. " TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ E GMINIE MIRSK" - OGŁOSZONEGO 14.02.2018 r. Gmina Mirsk informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 14.02.2018 r. na wybór wykonawcy zadania pn. "Termomodernizacja...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "Roboty drogowe remontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Mirsk w roku 2018".

Ogłoszenie nr 525619-N-2018 z dnia 2018-03-01 r. o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.548.000,00 EURO 1. W dniu 20.03.2018r. o godz. 11.15 nastapiło otwarcie ofert - informacja z otwarcia ofert w załączniku 2.W dniu 27.03.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zatwierdził wynik postepowania i wyboru najkorzystniejszych...

Odpowiedzi na zadane pytania co do treści SIWZ na zadanie pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk".

W związku z pytaniami skierowanymi drogą e-mailową w dniu 16.02.2018 r. przez jednego z potencjalnych Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zadanie jak wyżej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczeń 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::