Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargzowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie pn.„Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku ”

Mirsk dnia 06.03.2018r. Nasz znak: IRI.271.02.2017.7 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 15790) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk."

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZADANIE PN. " TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ E GMINIE MIRSK" - OGŁOSZONEGO 14.02.2018 r. Gmina Mirsk informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 14.02.2018 r. na wybór wykonawcy zadania pn. "Termomodernizacja...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "Roboty drogowe remontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Mirsk w roku 2018".

Ogłoszenie nr 525619-N-2018 z dnia 2018-03-01 r. o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.548.000,00 EURO 1. W dniu 20.03.2018r. o godz. 11.15 nastapiło otwarcie ofert - informacja z otwarcia ofert w załączniku 2.W dniu 27.03.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zatwierdził wynik postepowania i wyboru najkorzystniejszych...

Odpowiedzi na zadane pytania co do treści SIWZ na zadanie pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk".

W związku z pytaniami skierowanymi drogą e-mailową w dniu 16.02.2018 r. przez jednego z potencjalnych Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zadanie jak wyżej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczeń 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:...

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 165/1 obręb Grudza o powierzchni 0,18 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości: - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 165/1 obręb Grudza o powierzchni 0,18 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00000874/3 prowadzonej...

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK

O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk 1.WSPÓLNY SŁOWNIK...

ZGKiM Mirsk - remonty dachów i elewacji - 1. Wspólnota Mieszkaniowa w Giebułtowie bl 6 , 2. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 12.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku ogłasza przetarg ofertowy Działając w imieniu n/w Wspólnot Mieszkaniowych zapraszamy do składania ofert na wykonanie następujących remontów: 1. Wspólnota Mieszkaniowa w Giebułtowie bl 6 zleci wykonanie remontu dachu papowego wraz z pracami dodatkowymi. 2. Wspólnota...

Przetarg nieograniczony na zadania pn."Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku"

Znak sprawy: IRI.271.01.2018.02 Mirsk, dnia 22.01.2018r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - wynik postępowania zapytania ofertowego II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych. W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 05.01.2018 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk - http://bip.mirsk.pl - zapytania ofertowego II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych,...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::