Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowena usługę pn: Wykonanie montaż i dostawa jednej tablicy pamiątkowej dla Projektu pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku".

GMINA MIRSK – Plac Wolności 39 – 59-630 Mirsk tel. 75 6470440 fax 75 6470469, e-mail: gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 Nasz znak: IN.271.25.2018 W związku z zamiarem ustawienia tablicy pamiątkowej dla Projektu nr RPDS.01.03.03-02-0002/16-00 pod nazwą: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej...

Zapytanie ofertowe na usługę pn: Wykonanie, dostawa i montaż trzech tablic pamiątkowych dla Projektu pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie".

GMINA MIRSK – Plac Wolności 39 – 59-630 Mirsk tel. 75 6470440 fax 75 6470469, e-mail: gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 Znak sprawy: IN.271.24.2018 W związku z zamiarem ustawienia trzech tablic pamiątkowych dla Projektu nr RPDS.04.02.03-02-0004/16 pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn: "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania o cenę na usługę pn: Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Mirsk” wpłynęła jedna, ważna oferta, złożona przez Bank Spółdzielczy...

Informacja o złożonych ofertach na usługę pn." Nadzór inwestorski nad remontem i odnową części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert, otwartych w dniu 20.09.2018r. oraz informację o środkach jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 20.09.2018r. zamówienia pn: Nadzór inwestorski zadania pn. „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych...

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy - zadanie pn. „Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”.

Ogłoszenie nr 620550-N-2018 z dnia 2018-09-21 r. Gmina Mirsk: „Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie...

Ogłoszenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze o przetargu na dzierżawę działki nr 485/26 obręb II Mirsk.

OGŁOSZENIE Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze 58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a tel.: (+48 75) 645 20 30, fax: (+48 75) 645 20 33 jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając...

Zapytanie ofertowe na usługę pn: Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn: "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

GMINA MIRSK – Plac Wolności 39 – 59-630 Mirsk tel. 75 6470440 fax 75 6470469, e-mail: gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 Rachunek Bankowy Nr: 68 1020 2124 0000 8102 0011 0221 Znak sprawy: IN.271.20.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadanie inwestycyjne...

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk”, wpłynęła jedna, ważna oferta, złożona przez wykonawcę pn: Usługi Komunalne i Transportowe Janusz Kacik z siedzibą w Krobicy...

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski zadania pn. " Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego zadania pn: ” Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” . I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi nadzoru budowlanego...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Znak sprawy: IN.271.18.2018 GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 64 70 440, fax: 75 64 70 469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY MIRSK. 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi gospodarki odpadami - kod:...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::