Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wynikach przetargu na usługę pn: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk".

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Dowóz i odwóz uczniów...

MKS 3KF Włokniarz Mirsk ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul.Bohaterów znad Nysy"

Ogłoszenie nr 583703-N-2019 z dnia 2019-08-07. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MKS 3KF Włókniarz Mirsk - Roboty na budowlane poniżej kwoty 5.548.000 EURO Załącznik nr 1 zawiera pełną treść ogłoszenia o przetargu.

Informacja o złożonych ofertach oraz środkach przeznaczonych na sfinansowanie usługi pn: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk"

Gmina Mirsk w załączeniu składa informację o złożonych ofertach oraz środkach przeznaczonych na swinansowanie usługi pn: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk"

Ogłoszenie o wynikach IV przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy"

Mirsk dnia 18.07.2019r. Nasz znak: IRI.271.6.2019.8 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. &bdq

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::