Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk"

Gmina Mirsk informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, które zostało wysłane w dniu 30.08.2018r. drogą elektroniczną do 5-cu wykonawców na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk" została złożona jedna oferta przez wykonawcę pn: Usługi Komunalne...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN."BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.ZDROJOWEJ W MIRSKU"

Załącznik nr 1 zawiera pełną treść ogłoszenia o przetargu. INFORMACJE OGÓLNE: - Wadium przetargowe w kwocie 4.000,00 zł. - Termin składania ofert do dnia 05.09.2018r. do godz. 11oo - Termin zakończenia realizacji robót. 30.11.2018r. - W załącznikach SIWZ, Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. " Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" ogłoszonego 26.06.2018 r.

Gmina Mirsk informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.06.2018r. na wybór wykonawcy zadania pn. „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art.93 ust.1...

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 47 obręb ewidencyjny Mirsk 2 o powierzchni 0,3142 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. " Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Znak sprawy:IN2.042.03. 2017 Mirsk, dnia 26.06.2018r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.548.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Remont i odnowa części wspólnych...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na zadanie pn.Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017]

Znak sprawy: IRI.271.04.2018.04 Mirsk, dnia: 20.06.2018r. Protokół otwarcia i wyboru ofert w procedurze badania rynku dla zamówienia poniżej 30.000 euro. 1. Nazwa zamówienia: „Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017]”...

Ogłoszenie wyników przetargu na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirski".

Gmina Mirsk informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego...

Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu niegraniczonego na zadanie pn. Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry i intensywne opady deszczu- październik 2017]

Mirsk dnia 19.06.2018r. Nasz znak: IRI.271.3.2018.7 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa...

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk ogłoszonego 30.05.2018 r.

Gmina Mirsk informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30.05 2018r. na wybór wykonawcy zadania pn. „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art.93 ust.1...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::