Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

II – gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej - lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku o pow. użytkowej 14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10,49% w nieruchomości wspólnej w granicach działki nr 169/15 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0236 ha oraz w częściach wspólnych budynku.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza II – gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej: - lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku o pow. użytkowej 14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10,49% w nieruchomości...

I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica o pow. 0,0200 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze I-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica o pow. 0,0200ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.000,00 plus podatek VAT w wysokości 23% Wadium wynosi 20...

II nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 566/4 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,8382 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00028461/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza drugi nieograniczony przetarg pisemny na...

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza II-gi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej: - lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%. Sąd Rejonowy...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Gmina Mirsk plac Wolności 39, 59-630 Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych. BADANIE RYNKU II NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W związku z zamiarem sukcesywnego zakupu materiałów budowlanych w okresie...

Ogłoszenie wyników zapytania oferowego na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych..

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu zapytania ofertowego na dostawę materialów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarej dla gminy Mirsk i jeje jednostek organizacyjnych jako najkorzystniejsze wybrano oferty: Na dostawe materiałów biurowych: INTERHURT Spółka z o.o., ul. Podwale 15, 59-900 Zgorzelec...

ZGKiM MIRSK - OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 06.12.2017 r. na stronie internetowej http://bip.mirsk.pl zapytania ofertowego na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku...

Ogłoszenie wyników przetargu na usługę pn: "Ubezpieczenie interesów majatkowych Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Gmina Mirsk informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi”...

Informacja o złozonych ofertach zapytania o cene na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH dla zamówienia pod nazwą: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych. Oferty dla Części I – Materiały biurowe: Nr oferty Nazwa oferenta i adres Cena oferty w zł. brutto 3 INTERHURT...

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych

W związku z zamiarem zakupu materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych oraz z uwagi na fakt, że artykuły będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy zwracamy się z prośbą do szanownych PT Wykonawców...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::