Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji nr 157 obręb Mirsk 1, o powierzchni 0,0200 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruc

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na "Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku"

OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę – wartość poniżej 221.000 EURO Gmina Mirsk ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę ciągnika roliczego z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

Znak sprawy: ZP.271.5.2019 Zestawienie Ofert na „Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku” Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował Wykonawców, iż na zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 190.000,00 zł. b

Ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Krobica-Orłowice"

Ochotnicza Straż Pożarna Krobica-Orłowice Krobica 48, 59-630 Mirsk NIP: 616-14-97-144, REGON: 231089544, KRS: 0000091801

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::