Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk."

Gmina Mirsk informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk" nie wpłynęłą żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień...

II Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Ubezpieczenie interesów majatkowych Gminy Mirsk wraz z jej jednostkami organizacyjnymi".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg II nieograniczony na zadanie pn: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi. Znak sprawy: IN.271.97.2017 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66516000 – 0 (usługi...

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na usługę pn: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

Gmina Mirsk, informuje, iż w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy uslugi pn: "Ubezpieczenie majatku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi" nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo...

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi. Znak sprawy: ZP.271.96.2017 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66516000 – 0 (usługi...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Gmina Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych BADANIE RYNKU NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W związku z zamiarem sukcesywnego zakupu materiałów budowlanych w okresie od 02.01.2018...

Ogłoszenie wyników zapytania oferowego na wybór wykonawcy usługi pn: "Zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej".

Gmina Mirsk informuje, iż wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na usługę pn: „ Zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy MasterEdukacja. pl Łukasz Okoń z siedzibą przy ul. Dobrzeckiej 69-71, 62-800 Kalisz za cenę 62.317,10 zł brutto. W załączeniu: Protokół...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk.

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk 1.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Roboty budowlane – kod: 45000000-7 Roboty tynkarskie – kod: 45410000-4 Roboty...

Ogłoszenie wyników zapytania oferowego na wybór wykonawcy usługi pn: "Dostawa sprzetu multimedialnego wraz z montażem i szkoleniem w ramach programu "Aktywna Tablica".".

Gmiana Mirsk informuję, iż w wyniku rozstrzygnięcia zaptania ofertowego na usługę pn: "Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z montażem i szkoleniem w ramach programu "Aktywna Tablica" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę GRUPY MAC S. A. z siedzibą przy ul. Witosa 76, 25-561 Kielce za cenę 13.999,34 zł. brutto. W załączeniu: Protokół...

Zestawienie ofert otwartych w dniu 23.11.2017r. na usługę pn: "Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z montażem i szkoleniem w ramach programu Aktywna Tablica".

Wykaz ofert otwartych w dniu 23.11.2017r. Znak sprawy: Oś.3153.4.2017.4 Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z montażem i szkoleniem w ramach programu „Aktywna Tablica”. Lp. Nazwa wykonawcy Kwota oferty w zł. brutto Termin realizacji 1 DREAMTEC, Spółka z o.o. pl. Strzelecki...

Zapytanie ofertowe na usługę pn: "Zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej".

Gmina Mirsk, pl. Wolności 39; 59-630 Mirsk tel. 75 6222169, faks 75 6470469, e-mail: fundusze@mirsk.pl zaprasza do złożenia ofert cenowych na uzługe pn: "Zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej". II. Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja głównych wymagań (minimum): 1. pracownia językowa dla Szkoły Podstawowej...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::