Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana do ogłoszenia przetargu na Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"

Mirsk dnia 15.06.2018 r. Dotyczy : Informacja dotycząca ogłoszenia przetargu nieograniczonego na : „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”. W dniu 15.06.2018 r. Inwestor dokonał zmiany w załącznikach do SIWZ . Zmieniony został załącznik Nr 12 – przedmiary robót....

Informacja o złożzonych ofertach na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk"

Gmina Mirsk w załączeniu przedkłada zestawienie złożonych ofert i informację o środkach finansowych przeznaczonych na sfinansowanie usługi pn; "Udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk". Załącznik: Zestawienie jw.

Przertarg nieograniczony na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Znak Sprawy: IN.271.05.2018 1. Nazwa zamówienia: ...

III ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica, gmina Mirsk o powierzchni 0,02 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze III-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica, gmina Mirsk o powierzchni 0,02 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW nr JG1S/00035290/9 prowadzonej...

II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: Nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 165/1 obręb Grudza o powierzchni 0,18 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości niezabudowanej: - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 165/1 obręb Grudza o powierzchni 0,18 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00000874/3...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. " Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Znak sprawy:IN2.042.03. 2017 Mirsk, dnia 30.05.2018r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.548.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Remont i odnowa części wspólnych...

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Mirsk".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 1. Nazwa zamówienia: Udzielenia kredytu...

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk" OGŁOSZONEGO 27.04.2018 R.

Gmina Mirsk informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.04 2018r. na wybór wykonawcy zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk”, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art.93 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::