Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogloszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk"

Mirsk dnia 04.06.2019r. Nasz znak: IN2.271.2.2019 W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 16.05.2019r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 547580-N-2019 oraz stronie internetowej http//bip.mirsk.pl

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygniecia procedury zapytania ofertowego pn. "Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień na działce nr 38/4 obręb Kamień gmina Mirsk ”

Znak sprawy: IRI.721.03.2019.07 Ogłoszenie o rozstrzygnieciu procedury zapytania ofertowego dla zamówienia poniżej 30.000 euro. 1. Nazwa zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień na działce nr 38/4 obręb Kamień gmina Mirsk ” . 2. Nazwa Zamawiającego realizującego zamówieni...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA ZADANIE "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mirsk w zakresie wykonania trzech zadań w przedmiocie likwidacji szkód powstałych w wyniku silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczu w październiku 2017r"

Mirsk.2019.05.28 DrG.271.4.2019.11 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Ogloszenie o unieważnieniu III przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy"

Mirsk dnia 22.05.2019r. Nasz znak: IRI.271.04.2019.8 W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 25.04.2019r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 541461-N-2019 oraz stronie internetowej http//bip.mirsk.pl trzeciego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK

Znak sprawy:IN2.271.2. 2019 Mirsk, dnia 16.05.2019r. &n

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. " Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mirsk w zakresie wykonania trzech zadań w przedmiocie likwidacji szkód powstałych w wyniku silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczu w październiku 2017r"

Ogłoszenie nr 542876-N-2019 z dnia 2019-04-29 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty na budowlane poniżej kwoty 5.548.000 EURO Załącznik nr 1 zawiera pełną treść ogłoszenia o przetargu.

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::