Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na usługę pn: "Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z montażem i szkoleniem w ramach programu Aktywna Tablica".

Gmina Mirsk: pl. Wolności 39; 59-630 Mirsk, tel. 75 6470440, Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kpt. Betleja 32, 59-630 Mirsk, tel. 75 7834223. zaprasza do złożenia ofert cenowych na usługę pn: „Dostawę sprzętu multimedialnego wraz z montażem i szkoleniem w ramach programu Aktywna Tablica”. 1. Opis przedmiotu...

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Dostawa, montaż i wyposażenie pracowni przedmiotowych dla szkół w Gminie Mirsk”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa, montaż i wyposażenie pracowni przedmiotowych dla szkół...

Informacja o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na zadanie pn: "Dostawa, montaż i wyposażenie pracowni przedmiotowych dla szkół w Gminie Mirsk".

Gmina Mirsk w załączeniu sklada zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 13 listopada 2017r. wraz z informacją o środkach przeznaczonych na finansowanie usługi pn: "Dostawa, montaż i wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych dla szkół w Gminie Mirsk". Załacznik: Zbiorcze zestawienie - pdf

Ogłoszenie wyników przetargu na zadanie pn: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018".

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018”,...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Dostawa, montaż i wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych dla szkół w Gminie Mirsk".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa, montaż i wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych dla szkół w Gminie Mirsk. 1.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NA WYBÓR WYKONAWCÓW ZADANIA PN. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 Komisja Przetargowa informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie...

Informacja o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na usługę pn: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018".estycyjne w Gminie Mirsk".

Gmina Mirsk w załaczeniu składa zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 30.10.2017r. wraz z informacją o środkach przeznaczonych na finansowanie usługi pn: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018".

Ogłoszenie wyników zapytania oferowego na wybór wykonawcy usługi pn: "Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla Projektu nr RPDS.01.03.03-02-0002/16-00 pod nazwą: Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku".

Gmina Mirsk informuje, iż w zapytaniu ofertowym na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla Projektu nr RPDS.01.03.03-02-002/16-00 pn: Uzbrojenie terenów aktywności gospodarzcej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku" wpłynęła jedna ważna oferta z 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny za cenę...

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej: - lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku o pow. użytkowej 14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10,49% w nieruchomości wspólnej w granicach działki nr 169/15 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0236 ha oraz w częściach wspólnych budynku.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza I – szy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej: - lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku o pow. użytkowej 14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10,49% w nieruchomości...

Informacja o złożonych ofertach i o środkach finansowych jakie Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania pn." Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Gmina MIrsk zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 23.10.2017 r. oraz informację o środkach jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania pn. " Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::