Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2019/2020"

O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na usługi o wartości poniżej kwoty 221.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, www.mirsk.pl e:mail:

MKS #KF WŁÓKNIARZ MIRSK OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA„Budowę placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul.Bohaterów znad Nysy”

Mirsk.2019.09.16 MKS.271.1.2019.11 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1986) Pre

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::