Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZGKiM w Mirsku - Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU. Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. poz.1875 z póź. zmianami) i art. 25 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j....

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie projektu, produkcja, dostawa i montaż 2 banerów oraz wykonanie projektu i dostawa 500 szt. ulotek promujących Projekt pn: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” .

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie projektu, produkcja, dostawa i montaż 2 banerów oraz wykonanie projektu i dostawa 500 szt. ulotek promujących Projekt pn: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” wpłynęły...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie. dostawa i montaż jednej tablicy pamiątkowej dla Projektu pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego mw Mirsku".

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na usługę pn: " Wykonanie, dostawa i montaż jednej tablicy pamiątkowej dla Projektu pod nazwą: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” wpłynęły 3 oferty, z których jako najkorzystniejszą...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie, dostawa i montaz trzech tablic pamiatkowych dla Projektu pn: "Budowa sieci kanalizacji nsanitarnej i sieci wodociagowej ze Stacją Uzdatniania Wody W Giebułtowie". ."

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie, dostawa i montażu trzech tablic pamiątkowych dla Projektu pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie” wpłynęły 3 oferty, z których jako najkorzystniejszą...

„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”

Ogłoszenie nr 633719-N-2018 z dnia 2018-10-10 r. Gmina Mirsk: „Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2018/2019.

Znak sprawy: ZP.271.1.2018 Mirsk, dnia 03.10.2018r. OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę – wartość poniżej 221.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 64 70 440, fax: 75 64 70 469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn.” Nadzór inwestorski nad „Remontem i odnową części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na nadzór inwestorski nad remontem i odnową części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk, jako najkorzystniejszą wybraną ofertę firmy: Doradztwo i Zarządzanie Edukacja i Nadzór Iwona Gurlaga ul. Pułaskiego 1A/2 58-562...

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZADANIE PN. DOSTAWA I INSTALACJA INFRASTRUKTURY SIECIOWO-USŁUGOWEJ ORAZ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA (W TYM LICENCJI) SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ SYSTEMU MONITOROWANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW DLA DWÓCH SZKÓŁ W GMINIE MIRSK”,OGŁOSZONEGO 21.09.2018 R.

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”,ogłoszonego 21.09.2018 r. Gmina Mirsk informuje, że...

Zapytanie ofertowena na usługę pn: Wykonanie projektu, produkcja, dostawa i montaż 2 banerów oraz wykonanie projektu i dostawa 500 sz. ulotek promujących Projekt pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku".

GMINA MIRSK – Plac Wolności 39 – 59-630 Mirsk tel. 75 6470440 fax 75 6470469, e-mail: gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 Nasz znak: IN.271.26.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z potrzebą promocji Projektu nr RPDS.01.03.03-02-0002/16-00 pod nazwą: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej...

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA NA „Budowę chodnika dla pieszych przy ul.Zdrojowej w Mirsku”.

Mirsk.2018.09.28 DrG.271.9.2018.8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::