Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK

O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.548.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk 1.WSPÓLNY SŁOWNIK...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym z indywidualnej butli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku Zapytanie ofertowe Działając w imieniu administrowanych Wspólnot Mieszkaniowych oraz jako zarządca lokali komunalnych zapraszamy do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym z indywidualnej butli polegającej na sprawdzeniu...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "Przebudowa(remont) mostu drogowego na drodze gminnej nr 112720D w Mlądzu w kilometrażu 0+000 do 0+013 (silne wiatry i intensywne opady deszczu październik 2017r.)

Załącznik zawiera pełną treść ogłoszenia 1.Termin składania ofert do dnia 26.04.2018r. do godz. 11.oo 2.Wadium przetargowe w kwocie 4.500,00 zł. 3.W dniu 16.04.2018r. dodano poprawny załącznik nr 13 Projekt byudowlany wykonawczy. 3.Zmiana ogłoszenia - pełna treść w załączniku 4.Zmiana i uzupełnienie SIWZ poprawiono treść pkt. 4.10,...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nanadzór inwestorski zadania pn. "Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku"

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu zapytania ofertowego na nadzór inwestorski zadania pn. "Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: EDB Europejski Bank Danych Ewa ,Jan Adamkiewicz s.c. 59-801 Lubań ul. Kazimierza...

Zbycie w drodze rokowań po dwóch nieograniczonych przetargach ustnych, które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości lokalowej - lokal mieszkaniowy nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10 %.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po dwóch nieograniczonych przetargach ustnych, które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomość lokalową: - lokal mieszkaniowy nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow....

Zbycie w drodze II-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica o pow. 0,0200 ha.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze II-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica o pow. 0,0200ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. – IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi KW nr JG1S/00035290/9,...

III – ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej - lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku o pow. użytkowej 14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10,49% w nieruchomości wspólnej w granicach działki nr 169/15 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0236 ha oraz w częściach wspólnych budynku.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza III – ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej: - lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku o pow. użytkowej 14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10,49% w nieruchomości wspólnej w granicach działki...

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski zadania pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku”

Nasz znak: IRI.7011.2.2018.1 Mirsk, dnia:12.03.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” zwracamy się do PT Wykonawców, gotowych wykonać usługę w zakresie nadzoru inwestorskiego...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::