Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych do ZGKiM Mirsk.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DO ZGKiM MIRSK Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku informuje, iż w wyniku rozstrzygniętego zapytania&nb

II ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 208/8 obręb Mirsk 2 o powierzchni 0,0019 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i tryb

II ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 208/7 obręb Mirsk 2 o powierzchni 0,0019 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrz

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika - etap I. CPV 45000000-7. 45233260-9.

Ogłoszenie nr 502590-N-2020 z dnia 2020-01-14 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty na budowlane poniżej kwoty 5.350.000 EURO Załącznik nr 1 zawiera pełną treść ogłoszenia o przetargu. INFORMACJE OGÓLNE:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku – zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Gmina Mirsk plac Wolności 39, 59-630 Mirsk -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku – zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAK

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane, pn. : "Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej przy budynku Klubu Integracji Społecznej w Mirsku"

OGŁOSZENIE o zamówieniu na roboty budowlane – wartość poniżej 5.548.000 EURO Gmina Mirsk ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej przy budynku Klubu Integracji Społecznej w Mirsku&rdquo

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::