Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 419/6 obręb Giebułtów, gmina Mirsk o powierzchni 0,1662 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 756470440, fax: 756470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY MIRSK. Znak sprawy: IN.271.33.2018 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi gospodarki odpadami - kod:...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokali użytkowych: 1. Lokal położony w Mirsku przy ul. Mickiewicza 8 o powierzchni użytkowej 37,37 m2. 2. Lokal położony w Mirsku przy ul. Kościelnej 2 o powierzchni użytkowej 59,30 m2.

Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem następujących lokali użytkowych: 1. Lokal położony w Mirsku przy ul. Mickiewicza 8 o powierzchni użytkowej 37,37 m2. 2. Lokal położony w Mirsku przy ul. Kościelnej 2 o powierzchni użytkowej...

I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 573/3 obręb Przecznica, gmina Mirsk o powierzchni 0,0224 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 274/3 obręb Grudza, gmina Mirsk o powierzchni 0,1446 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem garażu murowanego położonego w Krobicy na posesji nr 27.

Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku o g ł a s z a przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem garażu murowanego położonego w Krobicy na posesji nr 27 powierzchnia użytkowa: 10,40 m2. Stawka wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 5,00 zł + VAT 23%. Warunkiem przystąpienia do przetargu...

Ogłoszenie wyników przetargu na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego na dwa zadania inwestycyjne w Gminie Mirski".

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przrtargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: 'Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na dwa zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk" wpłynęła jedna ważna oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku z siedzibą przy pl. Bolesława Chrobrego 4, 57-300...

Informacja o złożonych ofertach na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na dwa zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk"

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przrtargowym na usługę pn: 'Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na dwa zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk" wpłynęła jedna ważna oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku z siedzibą przy pl. Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko za cenę 194.045,69 zł. W...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::