Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. " Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Znak sprawy:IN2.042.03. 2017 Mirsk, dnia 26.06.2018r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.548.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Remont i odnowa części wspólnych...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na zadanie pn.Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017]

Znak sprawy: IRI.271.04.2018.04 Mirsk, dnia: 20.06.2018r. Protokół otwarcia i wyboru ofert w procedurze badania rynku dla zamówienia poniżej 30.000 euro. 1. Nazwa zamówienia: „Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017]”...

Ogłoszenie wyników przetargu na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirski".

Gmina Mirsk informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego...

Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu niegraniczonego na zadanie pn. Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry i intensywne opady deszczu- październik 2017]

Mirsk dnia 19.06.2018r. Nasz znak: IRI.271.3.2018.7 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa...

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk ogłoszonego 30.05.2018 r.

Gmina Mirsk informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30.05 2018r. na wybór wykonawcy zadania pn. „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art.93 ust.1...

Zmiana do ogłoszenia przetargu na Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"

Mirsk dnia 15.06.2018 r. Dotyczy : Informacja dotycząca ogłoszenia przetargu nieograniczonego na : „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”. W dniu 15.06.2018 r. Inwestor dokonał zmiany w załącznikach do SIWZ . Zmieniony został załącznik Nr 12 – przedmiary robót....

Informacja o złożzonych ofertach na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk"

Gmina Mirsk w załączeniu przedkłada zestawienie złożonych ofert i informację o środkach finansowych przeznaczonych na sfinansowanie usługi pn; "Udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk". Załącznik: Zestawienie jw.

Przertarg nieograniczony na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk".

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Znak Sprawy: IN.271.05.2018 1. Nazwa zamówienia: ...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::